2011. szeptember 19., hétfő

Senior munkavállalók és leendő munkáltatóik!

A Senior Klub kutatásai alapján arra a megállapításra jutott, hogy az ötvenes, hatvanas éveiben járó aktív nyugdíjasok közül sokan szívesen vállalnának munkát, fő- vagy mellékállásban, teljes vagy részmunkaidőben. Megkezdtük a munkát vállalók és a munkát ajánlók regisztrációját. A regisztráció és a partnerek számára javaslattétel ingyenes! Célunk megtalálni regisztráltjaink számára a legoptimálisabb partnert.
Ha munkát vállalna, kérjük, írja meg nekünk végzettségét és szakmai orientációját! Amennyiben munkáltatóként lenne partnerünk, akkor kérjük, konkrét ajánlatát juttassa el hozzánk! (mail: klubseniorklub@gmail.com)

2011. július 17., vasárnap

A téma aktualitása

A blogom 2009. évben történt indítása óta a választott téma még inkább aktualitás, sajnos megállapíthatjuk, hogy csak az ember és a tudás nem számít manapság...
Várom kedves olvasóim történeteit is vagy itt hozzászólás formájában, vagy mailben:)
Előre is köszönet érte:)

2010. február 19., péntek

Amennyiben a Kedves Olvasó egyetért a kö vetkező állítással: TUDÁS = ÉRTÉK, akkor az alábbi kérdőív kitöltésével, kérem működjön közre egy ilyen témájú kutatásban!

ÚJ! A komplett kutatásról készült összefoglaló - benne a lenti online felmérés részeredményei is - megtekinthető/ letölthető itt.
(Az adatfelvétel továbbra is zajlik.)

2009. szeptember 29., kedd

Néhány adalék

Röviden leírok olyan eseteket a következőkben, amelyek motiváltak a fórum szervezésében, és segíthet a fórumozóknak abban, hogy kb. mire is gondoltunk akkor, amikor esetek gyűjtéséről, és azoknak a rövid leírásáról beszéltem.
1. Közszféra, megyei önkormányzat, kb. 40 éves főtanácsnoki és hasonló munkakörökben eltöltött életpálya, egy nap reggel 9-kor hívatta a főnök, nyugdíjazás, másnap már nem kell bemenni, délután 4-kor már nem volt számítógépe sem! Valamennyit enyhít a dolgon, hogy felmentéssel és végkielégítéssel fűszerezték mindezt.
2. Felsőoktatás, vezető oktató (egyetemi docens) hasonlóképpen kb. 40 éves munkaviszony, biztos idegennyelvtudás, publikációk és más munkák (jegyzetek és segédanyagok készítése, oktatási terhelés, projektmunkák stb.) minőségileg és mennyiségileg is figyelemreméltóak, egyik napról a másikra kihagyták mindenből, nagyjából a „megtűrt” kategóriává vált.
3. Üzleti szféra, gazdasági igazgatóhelyettes, gazdasági válságra hivatkozással egy nálánál kb. 20 évvel fiatalabbal lecserélték, mondván, hogy a munkához túlképzett, és sok a fizetése.

Az olvasókhoz!

Szeretnék a fórum profiljában szereplő, viszonylag szűkszavú információk kiegészítése érdekében néhány gondolat a fórum létrehozásának hátteréről, céljáról.
A lényeg, hogy alakulóban van egy civil szerveződés, ennek első lépésének tekinthető ez a blog, amelynek célja az emberi értékek megőrzése, ezen belül – egyebek mellett - a tudás átadása. Ez alapja lehet egy komoly kutatásnak, melyet kellő számú eset feldolgozásával alapozhatunk meg, keresve azokat a történeteket, amelyekből kiderül, hogyan értékeli korosztálytársainkat a környezetük. A munkánkból levonható következtetések alkalmasak lehetnek arra, hogy úgy adjuk át tapasztalatainkat, hogy abból építkezhessenek a fiatalok, és nem feltétlenül csak a fiatalok!
Az alakuló fórumban, egyébként alapítóként részvételi szándékát fejezte ki az a pécsi jogászprofesszor, aki pert nyert az egyeteme ellen, ahol anyagi okokra hivatkozással mentették fel. Itt mindjárt az a dilemma is előkerül, hogy t.i. a tudás és annak az értékelése!
Azt már sokan, sokféleképpen kiszámították, hogy mit jelent kiképezni egy tehetséges emberfőt, azt ugyanakkor jóval kevesebben vizsgálták/vizsgálják, hogy mennyibe kerül, ha nem használják a tudást fel jól, és ezt elég hosszan teszik.
Meggyőződésünk, hogy az egyik legfontosabb érték, az emberi tudás, és ennek része a több évtizedes munkatapasztalat, így nagyon nem mindegy az ilyen értékek hasznosulása.
Tény, hogy még olyan helyen, mint a közszféra, a közoktatás, a felsőoktatás intézményei sem becsülik meg eléggé a tudást, az értéket hordozó tapasztalatot, és a mögötte rejlő embert! A piaci közegről nem is beszélve! Mostanában különös érzékenységgel figyelem a környezetet ilyen szempontból, és van jó néhány példa, tapasztalhattunk a környezetünkben, és amely mindenképpen szót érdemel(ne)! Mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal értékelése érdekes, és a vizsgálat része lehet.
Ha lesz elég érdeklődő, és közreműködő a Senior Klubban és nem csak itt(!), akkor fel tudjuk dolgozni majd tematikusan és specifikusan az eseteket. Amikor publikálásra alkalmassá tudjuk tenni az anyagot, akkor ehhez megpróbálok majd partnereket keresni, és dolgozni azon, hogy az igazi tudás a valóságban, és ténylegesen is hasznosuljon!
A blog virtuális és fizikailag is kiépülő fórumként a pozitív és a negatív példák összegyűjtésével működne indulásképpen, tagjai révén, érdemi közreműködésükkel. Arra kell vigyázni, hogy aki gyűjti az esetet, legyen tudatában a tényleges szituációval, a korrekt eseményekkel, még akkor is, ha a leírásban törekszünk a lényegre, és nem írunk le mindent, továbbá a publikálásnál megváltoztatunk neveket, beosztásokat, az események kronológiáját stb., elkerülendő felesleges botrányokat, esetleges pereket. Nem ez a cél, ennél sokkal nemesebb célokra is felhasználható majd az anyag, ha kellő számú, típusú stb. esetet sikerül összegyűjteni. A módszer tehát induláskor mindenképpen az anyaggyűjtés lenne, a klub tagjai még a klubtagság virtuális és fizikai bővítésében is vállalhatnak konstruktív szerepet. Egyelőre nem kellene elküldeni az eseteket, erre majd a leghatékonyabb módszert kitaláljuk, csak néhány információ lenne érdekes, történet lényegével, idejével, a környezetről, a szereplőkről stb. a klub üzenőfalán, ezzel is ötletet adva egymásnak!
A további a fórum tagoktól, a kutatásban résztvevőktől és az aktivitástól függ majd.
Későbbiekben a klubnak még nagyon sok dimenziója kialakítható, ötleteket, javaslatokat, szervezői feladatokra, esetleg más munkákra jelentkezéseket szívesen fogadunk!

Javasolt szabályok


Írjuk le egymás számára azokat a történeteket, amelyek arról szólnak, hogy ember, mint a felhalmozott tudás megtestesítője egy adott közegben mennyit ér, mennyire fontos! Valóban értékként kezelik, vagy csak szlogen-szintű deklarációról beszélhetünk csupán? Ne feledd: a pozitív példa is ragadós!

Minél több, valós történet összejön (lehet persze inkognitóra alkalmas jegyekkel leírni!), annál inkább tanulhatnak az okosok, akik más kárán is képesek erre! A későbbiekben pedig különféle fórumokat keresünk a szélesebb publicitásra.

A SENIOR KLUB létrejöttéhez néhány infomáció

Javaslom azok számára, akiknek értékválságos világunkban, fontos a több évtizedes munkatapasztalat, a felhalmozott tudás, mint érték, és vagy érdekesnek találja magát a témát, vagy tenni akar azért, hogy általában és specifikusan is az ilyen értékek hasznosuljanak!